systemalphatrader

WaveTrend Oscillator [SystemAlpha]

This is a WaveTrend oscillator enhanced with:

- Customizable Overbought and Oversold Levels
- Option to use Heikin Ashi for calculations
- Show WT and Signal Only or Histogram Only or Both
- Show Buy and Sell Alert - WT Cross
- Show Bar Color
- Use Overbought/Oversold Filter - Avoid buying at overbought and selling when oversold.
- Show Reversal alerts only
- Show Regular and Hidden divergence for either the WT or histogram
- Show Divergence Labels
- Generate Buy/Sell and Divergence Alerts
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How could i screen for this, trying to buy the green points at their lows?
Phản hồi
Thanks sir
Phản hồi
Ok sir
Phản hồi
Nice, i love it
Phản hồi
@solobem, glad you like it
Phản hồi