rsdesai005

Artharjan Indicator Dashboard

Hi,

Artharjan Indicator Dashboard (A-I-D) indicator allows users to plot multiple Indicators, Oscillators on 3 different timeframes on the chart
Many parameters are configurable such as moving average length, RSI , CCI , ADX Periods, overbought, oversold levels etc.

Happy trading :-)
Rahul
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Nice, Nice, Nice.... Tenk bro
Phản hồi
hi this is sandip from mumbai (marathi manus) i have some doughts as well gann base codes pls txt me 9167433352
Phản hồi