Ichimoker_Fen1x

BDV - BandDistanceVariation TradingView Edition

This indicator detect volatility variation with his own formula.

It can be used in any market or timeframe without limitations.

Also indicator has alerts for specific conditions.

In my TradingView signature you can find more info.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Ichimoker_Fen1x để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Il mio Broker:
https://bit.ly/3wzqEDt

Per info sul FOTSI, Corsi, Sistemi Automatici e altri servizi:
fptradinginfo@gmail.com
@Francesco618 (telegram)

GruppoTelegram GRATUITO ☑️
https://bit.ly/2UYuyF7