stefcom

Stefan Krecher: Jeddingen Divergence v2

This is an update to my script:
Stefan-Krecher-Jeddingen-Divergence/
The behaviour is exactly the same, I just added the option to create alerts based on this indicator
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
SUMMER SALE - Use Coupon-Code "10off" to get 10% off of the monthly fee (all products). Valid until August 31st.
GET THE CCIDivergence STUDY FOR FREE: http://bit.ly/CCIDivFree
AUTODIVERGENCE IN ACTION: http://bit.ly/AutoDivVideo
https://tradingclue.com/

Bình luận

Does this repaint?
+1 Phản hồi
@ChawinV, no, works very well for me on Nadex platform
Phản hồi