autemox

BTCUSDLONGS - Bitfinex BTC Longs

4108 lượt xem
1979
This is simply BTCUSDLONGS . Check out my other scripts for analysis of this data!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Why do you have BTCUSDLONGS being assigned to shorts variable?
Phản hồi