Jurij

Transient Zones v1.1

Simple indicator to visualize Transient Zones (TZ) and Potential Transient Zones (PTZ).
The last 3 numbers in the header represent: probability of true TZ (black), probability of PTZ (navy) and probability of PTZ resolving (gray).
Original ForexFactory thread by EURUSDD http://www.forexfactory.com/showthread.p...

Version 1.1:
- Added TZ/PTZ occurrence probability thanks to SPYderCrusher

Todo:
- Mid bar transient zones detection
- Draw rectangles for zones (once rectangle drawing gets implemented in pine script) or use dot/circle lines
- Mark forming PTZs more clearly

Previous version 1.0:
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//By Jurij w/ TZ percent occurrence by SPYderCrusher
study("Transient Zones v1.1", "TZ", overlay=true)

//inputs
h_left = input(title="H left", type=integer, defval=10)
h_right = input(title="H right", type=integer, defval=10)
sample_period = input(title="Sample bars for % TZ", type=integer, defval=5000)
show_ptz = input(title="Show PTZ", type=bool, defval=true)
show_channel = input(title="Show channel", type=bool, defval=true)

//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)

//check true TZ back in history
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)

//TZ probability calc
x = central_bar_is_highest ? 1 : 0
high_bar_tz_count = cum(x)

y = central_bar_is_lowest ? 1 : 0
low_bar_tz_count = cum(y)

total_tz = high_bar_tz_count + low_bar_tz_count
percent_tz_high = (high_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_tz_high, color = lime, transp=100)
percent_tz_low = (low_bar_tz_count / sample_period) * 100
//plot(low_bar_tz_count, color=red, transp=100)
percent_total_tz = (percent_tz_high + percent_tz_low)
plot(percent_total_tz, color=black, transp=100)

//PTZ probability calc
i = newhigh ? 1 : 0
high_bar_ptz_count = cum(i)

j = newlow ? 1 : 0
low_bar_ptz_count = cum(j)

total_ptz = high_bar_ptz_count + low_bar_ptz_count
percent_ptz_high = (high_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_high, color=green, transp=100)
percent_ptz_low = (low_bar_ptz_count / sample_period) * 100
//plot(percent_ptz_low, color=maroon, transp=100)
percent_total_ptz = (percent_ptz_high + percent_ptz_low)
plot(percent_total_ptz, color=navy,  transp=100)

//PTZ resolving probability calc
percent_ptz_resolved = (1 - (total_tz / total_ptz)) * 100
plot(percent_ptz_resolved, color=gray,  transp=100)
why you stop developing this?
Phản hồi
This is a simple Donchian Channel, there is no magic indicator
+6 Phản hồi
good
+2 Phản hồi
seems like this doesn't work in real time, shame.
+10 Phản hồi
Does this work real time?
+18 Phản hồi
repaint.
+12 Phản hồi
Can view it only with FIAT currencies but cannot for criptos, e.g. ETH/BTC, LTC/BTC, etc. Could anyone access it for this purpose?
+7 Phản hồi
Can you write here formula for excel?
+4 Phản hồi
Is there a way to add an alert to the Red and Green arrows?
+31 Phản hồi
aarif_pivot Justlucky
+12 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất