vdubus

Vdub Retro Renko / Strategy

8125 lượt xem
1145
8125 2
Vdub Retro Renko / TESTING /
under chart settings set Renko ATR = 1-3

Having slight problem with original settings to the Renko chart
Renko D chart ATR= 1 = Candle stick chart = 1wk
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//vdub spike - Mod for Renko Bar charts
//Set in chart settings, set ATR Length to =1
//original/Modified RS]Renko Stop and Go V1 / By RicardoSantos
study(shorttitle="vdub Retro Renko", title="vdub Retro Renko", overlay=true)

decay = input(1, type=float) * syminfo.mintick
detection = input(1)
smooth = input(2)
hh = highest(detection)
ll = lowest(detection)

rprice = round(close/decay)*decay
predosc = nz(dosc[1], rprice)
dosc = hh > predosc + decay and hh+decay < predosc + decay ? predosc + decay :
    hh > predosc + decay and hh+decay > predosc + decay ? rprice :
    ll < predosc - decay and ll-decay > predosc - decay ? predosc - decay :
    ll < predosc - decay and ll-decay < predosc - decay ? rprice : predosc

///////////////
//bricksize = input(100) * syminfo.mintick
smoothprice = sma(close, smooth)

ropen = dosc

direction = ropen > ropen[1] ? 1 : ropen < ropen[1] ? -1 : nz(direction[1])

//rc = direction == 1 ? green : direction == -1 ? maroon : na

//plot(signal, style=circles, color=rc, linewidth=3, join=true)
//p00 = plot(ropen, style=cross, color=rc, linewidth=3)

rma = sma(ropen, input(5))
p0 = plot(rma, color=black, linewidth=2)

signal = cross(smoothprice, rma) ? rma : na
signalcolor = close > rma ? green : close < rma ? maroon : na
plot(signal, color=signalcolor, style=circles, linewidth=4)

topfill = plot(max(smoothprice, rma))
botfill = plot(min(smoothprice, rma))
fill(p0, topfill, color=green, transp=75)
fill(p0, botfill, color=maroon, transp=75)
//fill(p00, p01, color=gray, transp=75)
//signal = cross(smoothprice, ropen) and direction == 1 ? green :
//    cross(smoothprice, ropen) and direction == -1 ? maroon : na
//bgcolor(signal ? signalcolor : na, transp=70)

//====================================================

//BB-Mod
length = input(2, minval=2)
src = input(ohlc4, title="Source")
mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=green)
p2 = plot(lower, color=red)
fill(p1, p2)

//======================================================================

//Hull MA's Set Inputs:
show_hma = input(true, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(9, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(1, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
// Hull MA Function:
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
//=============Hull MA 9..15==============================
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length)          , color=black, linewidth=3, title="Hull MA:")
//===============================================

//============================Ichomku cloud
//- if possible just the cloud it self & conversion period
show_cloud = input(true, title="Display Ichimoku Cloud:")
conversionPeriods = input(34, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(not show_cloud ? na : conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=line, title="Mid line resistance levels")
//plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p3 = plot(not show_cloud ? na : leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p4 = plot(not show_cloud ? na : leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p3, p4)

//===============================Pivot channel==========================
// Needs to be external not internal of channel ?
//length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
//length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
 
//upper1 = highest(length1)
//lower1 = lowest(length2)
//basis1 = avg(upper, lower)
 
//l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
//u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================
Thanks for posting this ..
- Is this backtested and what instruments does it perform well on? I couldn't find a good platform to accurately backtest Renko strategies - requires Renko bricks with true open prices and wicks for accurate results.
- Also, while the title says Donchian, it's using several rules including MA-cross, BB, Hull - is there a text description of entry/exit rules?
Phản hồi
vdubus kiran24
Sorry no im unable to test any renko indicator as my subscription isn't high enough. You may also like this one
+8 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất