Tigerlilycap

3 Linear Regression Curve

1464 lượt xem
40
Fast 3LRC - 15/30/60 standard settings - 15/30 give a lot of noise, but give you a some time to prepare for the 60 to flip
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

It actually back tests well when used with VFI
Phản hồi