GeertVD

DMI ADX TREND 2.0 (edit by GeertVD)

Edit of the popular script by @TraderR0BERT

New features:
- horizontal colored areas, indication weak/medium/strong trend
- vertical bars, signaling trend/momentum changes
- DI+ vs DI- contraction/expansion histogram (to measure the DI volatility )
Phát hành các Ghi chú: minor update
Phát hành các Ghi chú: I changed the detection of a momentum change: momentum change now corresponds to the high of the MDI, provided it is above the user-specified threshold.
Phát hành các Ghi chú: Added the option to overlay the VFI on the ADX graph.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?