hailongabc

RSI exhaustion CHUAN

761 lượt xem
42
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

thật là ảo diệu
Phản hồi
@hailongabc, - Hello, Can You prvide Alerts for RSI Exhaustion ? (The the RSI Becomes Red / Greem, Alert for the same).
Phản hồi