RafaelZioni

linearreg as heiken

1656 lượt xem
122
Linear regression as similar to heiken candles, arrow up (green) or down (red) show the trends
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

+1 Phản hồi
how does by and sell signal work?
Phản hồi
hihi, does this repaints?
Phản hồi