LazyBear

CCT StochRSI [LazyBear]

CCT StochRSI, proposed by Steve Karnish of Cedar Creek Trading, reconfigures classic StochRSI using custom parameters and smoothing.

There are 6 types supported.

Common formula:
( rsi - lowest( rsi , x)) / (highest( rsi , y) - lowest( rsi , z)) * 100

Smoothed formula:
ema (common formula result, len )

Settings (values for x/y/z/len in the above formulae):
  • Type 1: RSILength=21, x=8, y=13, z=13, len=N/A
  • Type 2: RSILength=21, x=21, y=21, z=21, len=N/A
  • Type 3: RSILength=14, x=14, y=14, z=14, len=N/A
  • Type 4: RSILength=21, x=13, y=8, z=13, len=8
  • Type 5: RSILength=5, x=5, y=5, z=5, len=3
  • Type 6: RSILength=13, x=13, y=13, z=13, len=3

Apart from these default types, this also supports user-specified custom type (select "0" for "Type" option).

All 6 types:

CCT StochRSI compared against normal StochRSI:

List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
//
study("CCT StochRSI [LazyBear]", shorttitle="CCTSTOCHRSI_LB")
ull = input(90.0, title="Top Warning Line")
lll = input(10.0, title="Bottom Warning Line")
src = input(close)
u1=hline( 100, color=gray, title="Top Line")
l1=hline( 0, color=gray, title="Bottom Line")
u=hline( ull, color=gray, title="Top Warning Line")
l=hline( lll, color=gray, title="Bottom Warning Line")
fill(u1,u, red, title="Top Fill")
fill(l1,l, green, title="Bottom Fill")
hline(50, title="MidLine")
type=input(defval=1, title="Type (0=>Custom, 1 - 6 => Alerts levels 1 to 6)", maxval=6, minval=0)
r21=type==0?na:rsi(src, 21)
r14=type==0?na:rsi(src, 14)
r5 =type==0?na:rsi(src, 5)
r13=type==0?na:rsi(src, 13)
smoothed=input(false, title="[Custom] Smooth CCTStochRSI?")
lr=input(8, title="[Custom] RSI Length")
le=input(3, title="[Custom] EMA Length")
ls=input(9, title="[Custom] Signal Length")
// Alert levels
al1=type==1?(r21-lowest(r21,8))/(highest(r21,13) - lowest(r21,13))*100:na
al2=type==2?(r21-lowest(r21,21))/(highest(r21,21) - lowest(r21,21))*100:na
al3=type==3?(r14-lowest(r14,14))/(highest(r14,14) - lowest(r14,14))*100:na
al4=type==4?ema((r21-lowest(r21,13))/(highest(r21,8) - (lowest(r21+.00001,13))),8) * 100:na
al5=type==5?ema((r5-lowest(r5,5))/(highest(r5,5) - (lowest(r5,5))),3) * 100:na
al6=type==6?ema((r13-lowest(r13,13))/(highest(r13,13) - (lowest(r13,13))),3) * 100:na


// Custom
r = type==0?rsi(src, lr):na
cctstr_ = type==0?( r - lowest( r, lr )) / (( highest( r, lr )) - lowest( r, lr )):na
cctsrc=type==0?smoothed?ema(cctstr_,le)*100 : cctstr_*100:na 
cctsr=type==0?cctsrc:type==1?al1:type==2?al2:type==3?al3:type==4?al4:type==5?al5:type==6?al6:na
e=ema(cctsr, ls)
plot( cctsr , color=black, linewidth=2, title="CCT StochRSI")
plot( e, color=red, linewidth=2, title="Signal")
Sir, in the StochRSI settings, what does the %K and %D stand for? I have been able to derive simple StochRSI based on Tushar Chande's formula
StochRSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI), but the TradeView's Stochastic RSI has other parameters, which I am unable to figure out. I want to derive in Excel sheet. Please help.
+5 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất