LazyBear

No Volume SVAPO [LazyBear]

This is a no-volume version of Vervoort's SVAPO. The original version is @ .
Since it doesn't include volume in its calculations, you can use this on FX.

More info on SVAPO:
More info:
http://stocata.org/ta_en/proprietary.htm...
http://stocata.org/youtube/video_003.htm...

BTW, this is my 150th script. Plenty more to come, my to-publish queue is still full of new stuff :)

For a complete list of my other indicators, do check out the links below:
- GDoc: https://docs.google.com/document/d/15AGC...
- Chart:
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("No Volume SVAPO [LazyBear]", shorttitle="SVAPO_NOVOL_LB")
length=input(8, title="SVAPO Period", minval=2, maxval=20)
cutoff=input(1, title="Minimum %o price change", maxval=10, minval=0)
devH=input(1.5, title="Stdev High", maxval=5, minval=0.1)
devL=input(1.3, title="Stdev Low", maxval=5, minval=0.1)
stdevper=input(100, title="Stdev Period", maxval=200, minval=1)

calc_tema(s, length) =>
  ema1 = ema(s, length)
  ema2 = ema(ema1, length)
  ema3 = ema(ema2, length)
  3 * (ema1 - ema2) + ema3

calc_linregslope(C, tp) =>
  ((tp*(sum(cum(1)*C,tp)))-(sum(cum(1),tp)*(sum(C,tp))))/((tp*sum(pow(cum(1),2),tp))-pow(sum(cum(1),tp),2))

calc_OR2(x) => 
  y=x // To force expr evaluation
  (y == true) or (y[1] == true)

src=close
haOpen=(ohlc4[1] + nz(haOpen[1]))/2
haCl=(ohlc4+haOpen+max(high, haOpen)+min(low, haOpen))/4
haC=calc_tema(haCl, round(length/1.6))
vma=sma(src, length*5)
vave=vma[1]
vmax=2*vave
vc=iff(src<vmax, src, vmax)
vtr=calc_tema(calc_linregslope(src, length), length)
svapo=calc_tema(sum(iff(haC>(nz(haC[1])*(1+cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>=nz(vtr[1]))), vc, iff(haC<(nz(haC[1])*(1-cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>nz(vtr[1]))),-vc,0)), length)/(vave+1),length)
plot(devH*stdev(svapo,stdevper), color=red, style=3)
plot(-devL*stdev(svapo,stdevper), color=green, style=3)
plot(0, color=gray, style=3)
plot(svapo, color=maroon, linewidth=2)
Congrats on achieving #150, LazyBear.
+2 Phản hồi
LazyBear grahvity
Thx
+2 Phản hồi
cum(1) takes the sum of 1 = 1 ?
Phản hồi
Try this small script to understand cum().

study("Test Cum() function")
plot(cum(1))
plot(n)I also included "n", to show you how it is not the same as cum() :)

Hope this makes it clear.
+2 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất