RicardoSantos

[RS]Heiken Ashi Cloud V0

4155 lượt xem
685
4155 7
Multi Time Frame Heiken Ashi Cloud Overlay:
useAlternativeTF: if you want to manually choose a time frame for the security() source.
TF: Said alternative timeframe.
Internal_Smooth: Smoothing aplied at used time frame.
External_Smooth: Regular Smoothing over the security().
showLabels: display sell/buy signals.
showBarColors: display overlay bar colors.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="[RS]Heiken Ashi Cloud V0", shorttitle="[RS]HACK.V0", overlay=true)
useAlternativeTF = input(false)
AlternativeTF = input("D")
TF = useAlternativeTF ? AlternativeTF : period
Internal_Smooth = input(1)
External_Smooth = input(1)

HA_ticker = heikenashi(tickerid)
HA_open = sma(security(HA_ticker, TF, sma(open, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_close = sma(security(HA_ticker, TF, sma(close, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_high = sma(security(HA_ticker, TF, sma(high, Internal_Smooth)), External_Smooth)
HA_low = sma(security(HA_ticker, TF, sma(low, Internal_Smooth)), External_Smooth)


HAO = plot(HA_open, color=maroon, linewidth=2)
HAC = plot(HA_close, color=green, linewidth=2)
HAH = plot(HA_high, color=silver, linewidth=1)
HAL = plot(HA_low, color=silver, linewidth=1)

fill(HAH,HAL,color=gray, transp=85)
fill(HAO,HAC,color=blue, transp=85)

//  ||---   Signals:
showLabels = input(true)
SEL0=HA_open>=HA_high
BUY0=HA_open<=HA_low

plotshape(not showLabels ? na : (SEL0 and HA_high != HA_high[1] ? HA_high : na), style=shape.labeldown, color=maroon, location=location.absolute, text='Sell', offset=5)
plotshape(not showLabels ? na : (BUY0 and HA_low != HA_low[1] ? HA_low : na), style=shape.labelup, color=green, location=location.absolute, text='Buy', offset=5)

showBarColors = input(true)
BC_CON = HA_open < HA_close and BUY0 ? green : HA_open < HA_close ? lime : HA_open > HA_close and SEL0? maroon : HA_open > HA_close ? red : gray
barcolor(not showBarColors ? na : BC_CON)

Just discovered this indicator, it’s excellent really made a difference to my results.

Keeping the cloud on a daily time frame really keeps perspective on price.

Just wanted to say thank you
Phản hồi
THE add MTF function on this indicator is best so far.
Phản hồi
RicardoSantos QuantitativeExhaustion
the indicator wasnt meant to be a entry trigger, its a over sight on my part :) , the ideal use is to get a fast indication of were the market wants to move. V1 fixed that.

+1 Phản hồi
Maybe you should add an exact entry exit arrow on this indicator.
Phản hồi
Nice.

Here's a similar treatment. I call it TrailingRangeOffset:

study(title = "TrailingRangeOffset", shorttitle = "TRO", overlay=true)

periods = 10
atr = atr(periods)
rangeOffsetMultiplier = input(title="RangeOffsetMultiplier", type=float, defval=3.0)
mtrOffset = atr * rangeOffsetMultiplier

priorTrail = na(priorTrail) ?
low - mtrOffset :
priorTrail > low ?
priorTrail < high ?
low - mtrOffset > priorTrail ?
low - mtrOffset :
priorTrail :
high + mtrOffset < priorTrail ?
high + mtrOffset :
priorTrail :
low - mtrOffset > priorTrail ?
low - mtrOffset :
priorTrail

isUp = na(isUp) ?
close > low :
priorTrail > low ?
priorTrail < high ?
low - mtrOffset > priorTrail ?
true :
isUp :
high + mtrOffset < priorTrail ?
false :
isUp :
low - mtrOffset > priorTrail ?
true :
isUp

plot(priorTrail, color = isUp ? green : red, linewidth=2)
+1 Phản hồi
Is there a post/site that explains this method further?
Phản hồi
not really, what the indicator does as a rought description is overlay Heiken Ashi candles data over normal candles, including higher timeframe's.
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất