ucsgears

Historical Volatility based Standard Deviation_V2

This Plots the Standard Deviation Price Band based on the Historical Volatility . SD 1, 2, 3.

Version update:
Fixed the Standard Deviation mistake on Version 1.
Added Smoothing Options for those who prefer a less choppy version.
Standard Deviation 3 plot is not set to Default
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//Created by UCSgears
//Plots Standard deviation on pricechart based on Historical Volatility. 
//This Code will be revised when Implied Volatility is available in trading view.

study(title="UCS_Standard Deviation-Historical Volatility_V2", shorttitle="UCS_StdDev(HV)", overlay = true)

length = input(10, minval=1)
DaystoExpire = input (30, minval=1) 
stddev1=input(true,title="Standard Deviation 1")
stddev2=input(true,title="Standard Deviation 2")
stddev3=input(false,title="Standard Deviation 3")
Smooth = input(true)
sm = input (21, title = "Smooth Length")

annual = 365
per = isintraday or isdaily and interval == 1 ? 1 : 7
hv = stdev(log(close / close[1]), length) * sqrt(annual / per)
stdhv = close*hv*sqrt(DaystoExpire/365) 
stdhv1 = Smooth ? sma(stdhv,sm) : stdhv
stdhv2 = stdhv1*2
stdhv3 = stdhv1*3

Stdhv1u = plot(stddev1 ? (close+stdhv1):na, color = red, title = "1st Standard Deviation Upperband")
Stdhv1d = plot(stddev1 ? (close-stdhv1):na, color = red, title = "1st Standard Deviation Lowerband")
Stdhv2u = plot(stddev2 ? (close+stdhv2):na, color = blue, title = "2nd Standard Deviation Upperband")
Stdhv2d = plot(stddev2 ? (close-stdhv2):na, color = blue, title = "2nd Standard Deviation Lowerband")
Stdhv3u = plot(stddev3 ? (close+stdhv3):na, color = black, title = "3rd Standard Deviation Upperband")
Stdhv3d = plot(stddev3 ? (close-stdhv3):na, color = black, title = "3rd Standard Deviation Lowerband")
Can you tell me why Log function is used in calculating std dev ?
can we calculate std dev using the closing prices and their mean in look back period ?
will there be difference in these 2 values ?
if yes which one to use ?
Phản hồi
Can anyone discuss the settings for this indicator? Length, width and smoothness and what those are?
Phản hồi
Beautiful Work!!!

I had it on my list to code this...It's always nice when someone does it for you...
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất