lonestar108

Squeeze Momentum + Godmode 9/26/52 + Laguerre RSI + VIX + Willy

Squeeze Momentum + Godmode 9/26/52 + Laguerre RSI + VIX + Willy
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(shorttitle = "Squeeze Momentum + Godmode 9/26/52 + Laguerre RSI + VIX + Willy", title="Squeeze Momentum + Godmode 9/26/52 + Laguerre RSI + VIX + Willy", overlay=false)

n1 = input(9, "Channel Length")
n2 = input(26, "Average Length")
n3 = input(52, "Short length")
multi = input(type=bool, defval=false, title="Multi-exchange?")
src0 = hlc3
 
src1 = security("BITFINEX:BTCUSD", period, src0), src2 = security("BTCE:BTCUSD", period, src0)
src3 = security("OKCOIN:BTCUSD", period, src0), src4 = security("HUOBI:BTCCNY", period, src0)
 
tci(src) => ema((src - ema(src, n1)) / (0.025 * ema(abs(src - ema(src, n1)), n1)), n2)+50
mf(src) => rsi(sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), n3), sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), n3))
willy(src) => 60 * (src - highest(src, n2)) / (highest(src, n2) - lowest(src, n2)) + 80
csi(src) => avg(rsi(src, n3),tsi(src0,n1,n2)*50+50)
 
godmode(src) => avg(tci(src),csi(src),mf(src),willy(src))
tradition(src) => avg(tci(src),mf(src),rsi(src, n3))
 
wt1 = multi?avg(godmode(src0),godmode(src1),godmode(src2),godmode(src3),godmode(src4)):tradition(src0)
wt2 = sma(wt1,6)
 
extended = wt2<20 ? (wt2+5)/10 : wt2>80 ? (wt2-5)/10 : na
 
plot((wt1/3)-13, color=purple, style=histogram, linewidth=3)
plot((wt2/3)-13, color=purple, style=histogram, linewidth=3)
//plot(ema(((wt1-wt2)/5) -5,n3), color=aqua, style=area, transp=80)
plot(extended, title="Caution!", color=yellow, style=circles, linewidth=2)
 
hline(80)
hline(60)
hline(40)
hline(20)

// -----------------

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0  , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl


col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? yellow : gray


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh/2 : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow/2 : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? wvf /2 : na, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand/2 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

// ------------------

length = input(20, title="BB Length")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")

useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), 
      lengthKC,0) / 4

bcolor = iff( val > 0, green, maroon)
//bcolor = gray

scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 
plot(val, color=bcolor, style=histogram, linewidth=4, transp=50)
plot(0, color=scolor, style=cross, linewidth=1)


// -----------------------

//setups
h = high
l = low
c = close
//inputs
g = input(0.75, title="Gamma")
ob = input(0.80,title="Over Bought")
os = input(0.20,title="Over Sold")
smooth = input(1,minval=1,title="Smoothing (1 = off)")
coloring = input(true,type=bool,title="3 colors?")
//calc
p = c
L0 = ((1 - g)*p)+(g*nz(L0[1]))
L1 = (-g*L0)+nz(L0[1])+(g*nz(L1[1]))
L2 = (-g*L1)+nz(L1[1])+(g*nz(L2[1]))
L3 = (-g*L2)+nz(L2[1])+(g*nz(L3[1]))
cu = (L0>L1?L0-L1:0)+(L1>L2?L1-L2:0)+(L2>L3?L2-L3:0)
cd = (L0<L1?L1-L0:0)+(L1<L2?L2-L1:0)+(L2<L3?L3-L2:0)
//plots
lrsi=ema((cu+cd==0?-1:cu+cd)==-1?0:(cu/(cu+cd==0?-1:cu+cd)), smooth)

minmax = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? 0 : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? 0 : 1
minmax2 = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? 0 : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? 0 : lrsi < os ? 0 : lrsi > ob ? 0 : 1

col1 = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? #00FF7B : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? #FF3571 : lrsi == lrsi ? #ECA700 : #ECA700
col2 = lrsi > lrsi[1] and lrsi > os ? #00FF7B : lrsi < lrsi[1] and lrsi < ob ? #FF3571 : lrsi < os ? #FF3571 : lrsi > ob ? #00FF7B : lrsi == lrsi ? #ECA700 : #ECA700
coll = coloring ? col1 : col2
plot(lrsi*3, color=coll, linewidth=3,style=line)

// ---------------------------

length2 = input(21, minval=1)
upper = highest(length2)
lower = lowest(length2)
out = 10 * (close - upper) / (upper - lower)
src = out, len = input(13, minval=1, title="Length")
out2 = ema(out, len)
plot(out + 5, color=red, linewidth=2)
plot(out2 + 5, title="EMA", color=maroon, linewidth=2)

Bình luận

Could you please provide some basic instructions and recommend time frames? Thanks!
+24 Phản hồi
what does the black candle in the inceptor represent?
+4 Phản hồi
The indicator does not appear.
+3 Phản hồi
Could you please post some rules...?? That would be helpful. Thanks.
+3 Phản hồi
thank you :) how did you get the volume profile?
+2 Phản hồi
i don't see anything
+1 Phản hồi
not appearing
+1 Phản hồi
The indicator does not work. Any advice?
+1 Phản hồi
Hey, This looks great! Excellent work! I use it for spotting short opportunities. Would you mind adding a link to an explanation how to use it? Thanks a lot!
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất