tarzan

Days Trader 1.0

Simple program to look for day of week or day of month patterns in chart data.

All original work by Boffin Hollow Lab

Author: Tarzan
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
strategy("Days Trader 1.0", "title = Days Trader", overlay=true)

// 2016 Boffin Hollow Lab
// author: Tarzan

//this program allows you to trade on specific days of the week to test for patterns
//monday =1  8 =special purpose

// short = 1 long = 0
// monday is the lightest bar


c = navy

//(dayofmonth == 1 )    ? color(black, 54) :

bgColor = (dayofweek == monday)  ? color(c, 94) :
     (dayofweek == tuesday)  ? color(c, 90) :
     (dayofweek == wednesday) ? color(c, 86) :
     (dayofweek == thursday) ? color(c, 84) :
     (dayofweek == friday)  ? color(c, 82) : na
     
     
bgcolor(color = bgColor)

dom = input(title = "Day of month if nz", defval = 0)
cmday = input(0)
gapp = input(2)
longorshort = input(title = "0 for short 1 for long", defval=0)
openday = input(title ="trade open day of week", defval=1)
//oday = input (float)
closeday = input (title = "trade close day of week", defval=2)

oday = (openday == 3) ? monday : 
    (openday == 4) ? tuesday :
    (openday == 5) ? wednesday : 
    (openday == 1) ? thursday : 
    (openday == 7) ? friday : 
    (openday == 6) ? saturday : 
    (openday == 2) ? sunday : 
    (openday == 8) ? abs(second(time)/10) : na
    
cday = (closeday == 3) ? monday : 
    (closeday == 4) ? tuesday :
    (closeday == 5) ? wednesday : 
    (closeday == 6) ? thursday : 
    (closeday == 7) ? friday : 
    (closeday == 1) ? saturday : 
    (closeday == 2) ? sunday : 
    (closeday == 8) ? (oday + 1) : na
    
   


if (longorshort == 0 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 1 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek[3] == (oday))) 
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek[3] == (oday+gapp)))  
  
strategy.close_all(when = (dayofweek == cday and dom == 0 ))

//if (dayofweek == cday and dom == 0 )
 // strategy.order("tradez", strategy.short, 1, limit = na, stop = na)
 
// strategy.order("tradez", strategy.short, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 0)

// strategy.order("tradez", strategy.long, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 1)

if (longorshort == 0 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofmonth == dom ))
  
if (longorshort == 1 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofmonth == dom ))
  

strategy.close("tradez", when = (dayofmonth == cmday and dom != 0 ))  

Bình luận

good algorithm. Can we copy this algorithm and use it for other trades.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất