Lirshah

positive percent(Lirshah)

Lirshah Updated   
positive percent strategy is written based on percentage of positive candles.
so the buy signals trigger when the percentage reach an extreme and the similar scenario for sell signals.
the strategy has best results on 5 sec and 30 sec time frame and specially on indices SPX500 , US30, DE30 and ...
the parameters are as below:
numbers of candles
take profit pips
stop loss pips.

the below overview is results of 1 contract on US30 index with 2$ commissions per order.

in order to access scripts contact me directly.
Phát hành các Ghi chú: V2.2-- some bug fixed
Phát hành các Ghi chú: v2.3--stop loss corrected
Phát hành các Ghi chú: v3.3- alert comments corrected
Phát hành các Ghi chú: v3.3 take profit comment has been set
Phát hành các Ghi chú: v.3.4 exit comment fixed
Phát hành các Ghi chú: v3.4 some bug fixed

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Lirshah để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.