RicardoSantos

[RS]Function Martingale Multiplier - MA Crossover Bias V1

EXPERIMENTAL:
WARNING: Martingale is subject to HUGE drawdown spikes, use at your own risk!

updated function to also double(aply multiplier) on even trades, example with a MA's crossover.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
strategy(title='[RS]Function Martingale Multiplier - MA Crossover Bias V1', overlay=false, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
wins_multiplier = input(defval=1.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Wins:')
losses_multiplier = input(defval=2.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Losses:')
src = input(close)
fast_ma = ema(src, input(5))
slow_ma = ema(src, input(55))
// Setup trading conditions based on last performed trades performance.
direction = na(direction[1]) ? 1 : crossunder(fast_ma, slow_ma) and direction[1] > 0 ? -1 : crossover(fast_ma, slow_ma) and direction[1] < 0 ? 1 : direction[1]

buy_cond = direction > 0 and strategy.opentrades < 1
sel_cond = direction < 0 and strategy.opentrades < 1

f_martingale_wins_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]
f_martingale_loss_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]

mode = change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? -1 : nz(mode[1], 1)
trade_multiplier = mode > 0 ? f_martingale_wins_multiplier(wins_multiplier) : f_martingale_loss_multiplier(losses_multiplier)

trade_size = input(defval=100, title='Base trade value:')
trade_size_multiplied = trade_size * trade_multiplier

strategy.entry('B', long=true, qty=trade_size_multiplied, when=buy_cond)
strategy.entry('S', long=false, qty=trade_size_multiplied, when=sel_cond)

take_profit = input(defval=250, title='TP in ticks(1/10 of a pip):')
stop_loss = input(defval=100, title='SL in ticks(1/10 of a pip):')
strategy.exit('B', from_entry='B', profit=take_profit, loss=stop_loss)
strategy.exit('S', from_entry='S', profit=take_profit, loss=stop_loss)

plot(series=strategy.equity, title='Equity', color=black, linewidth=2)
plot(series=lowest(strategy.equity, 100), title='Base', color=red)

Bình luận

How is the script ending with "[" on lines 14 and 15? Or did it just hit a length limit in displaying the lines?
Phản hồi
its hidden behind the scroll bar the ending is
Phản hồi
RicardoSantos RicardoSantos
""
Phản hồi
RicardoSantos RicardoSantos
cant post the openbracket1closebracket
Phản hồi
kakola RicardoSantos
Thank you!
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất