RicardoSantos

Correlation Matrix Heatmap

4538 lượt xem
388
A Correlation Matrix using tables.
Phát hành các Ghi chú: added:
- option to select text size.
- variance value to determine correlation duration.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

500 xu
Phản hồi
500 xu
Phản hồi
Very nice. Well done.
+1 Phản hồi
very cool, would love to see the same thing with some possible commodities and indexes thrown in there! is this possible?
Phản hồi
Thank you :)
Phản hồi
brother , como Leo este indicador ? gracias
Phản hồi
This publication is now featured in our Editors' Picks: https://www.tradingview.com/scripts/editors-picks/ .
In the name of all TradingViewers, thank you for your valuable contribution to the community, and congrats!
Phản hồi