CryptoProTools

Crypto Buy/Sell Signals[alt] Autoview/Gunbot -CryptoProTools

A second version of Buy/Sell signals with the basis being EMAGain with an EMA channel filter.

I'm having success using this one to ladder in and out of the market.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ CryptoProTools để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Tyson | CryptoProTools
---------------------------------
Website : https://CryptoProTools.com
Discord : https://discord.gg/cQxZk5X

Bình luận

Request you to grant me access. Thank you
Phản hồi

That's great.
Give me a chance to use the indicator
Phản hồi
can i get access
Phản hồi