NomadandTrader

Bollinger Bands V2 [Super Trend]

################################## Anglais ######################################

With the News Bollinger Bands V2 , you can choose the source of the color (Color with Price or Color with the Super Trend ATR).

You can also view the Super Trend on the chart and the configure.


this allows you to quickly identify trends and the acceleration phase and accumulation

Sorry for my basic English

//J.Dow

################################## Français ######################################Avec les Nouvelles Bollinger Bands V2 , vous pouvez choisir la source de la couleur ( couleur avec le prix ou la couleur avec le Super Tendance ATR ) .

Vous pouvez aussi consulter le Super Tendance sur le graphique et le configure.


cela vous permet d'identifier rapidement les tendances et la phase d'accélération et d'accumulation

//J.Dow
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//Crée par J.Dow
//Bollinger Band Color + Super Trend
//Version V2
study(shorttitle="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", title="Bollinger Bands V2 [Super Trend]", overlay=true)
 
//########################## Parametre  ########################################
src = input(defval=close, title="Source")
length = input(defval=20, minval=1, title ="Boullinger Bands")
mult = input(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50)

souc = input(title="Color of the BB with Super Trend", type=bool, defval=false)
Factor=input(title="Super Trend", defval=4, minval=1,maxval = 100)
ATR=input(title="ATR", defval=12, minval=1,maxval = 100)
spt = input(title="View Super Trend on chart", type=bool, defval=false)


//######################## Bollinger Bands #####################################

basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//########################## Super Trend #######################################

Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=src[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=src[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = src > TDown[1] ? 1: src < TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TUp: TDown
TslView = spt == true ? Tsl : false
//############################# couleur ##########################################

linecolorATR = Trend == 1 ? green : red
linecolorPrice = src >= basis ? green : red
linecolor = souc == true ? linecolorATR : linecolorPrice

//########################### Affichage ########################################

plot(TslView, color = linecolorATR , style = line , linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plot(basis, color=red, transp=75, title="Moving Average")
p1 = plot(upper, color=linecolor, transp=35, title="high band")
p2 = plot(lower, color=linecolor, transp=35, title="Low band")
fill(p1, p2, color=linecolor, transp=95, title="background")
+2 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất