Rashad

Trailing Sharpe Ratio

The Sharpe ratio allows you to see whether or not an investment has historically provided a return appropriate to its risk level. A Sharpe ratio above one is acceptable, above 2 is good, and above 3 is excellent. A Sharpe ratio less than one would indicate that an investment has not returned a high enough return to justify the risk of holding it. Interesting in this example, SPY's one year avg Sharpe ratio is above 3. This would mean on average SPY returns 3x better returns than the risk associated with holding it, implying there is some sort of underlying value to the investment.

When the sharpe ratio is above its signal, this implies the investment is currently outperforming compared to its typical return, below the signal means the investment is currently under performing. A negative Shape would mean that the investment has not provided a positive return, and may be a possible short candidate.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study("Trailing Sharpe Ratio")
src = ohlc4, len = input(252, title = "Time Frame (252 is one year)")
//mean = sma(src,len)
dividend_yield = input(0.0000, minval = 0.00001, title = "Dividend Yield? Enter as Decimal, USE 12 MONTH TTM!!!")
pc = ((src - src[len])/src) + (dividend_yield*(len/252))
std = stdev(src,len)
stdaspercent = std/src
riskfreerate = input(0.0004, minval = 0.0001, title = "risk free rate (3 month treasury yield), enter as decimal")
sharpe = (pc - riskfreerate)/stdaspercent
signal = sma(sharpe,len)
calc = sharpe - signal
plot(sharpe, style = line, color = calc < 0 ? red : green, linewidth = 2)
plot(signal, style = line, color = purple, linewidth = 2)
Good boy
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất