wozdux

Kringold2[WOZDUX] gold equivalent

The indicator is a tool for global analysis. The default is the price of gold . The price of the instrument from the main window is divided by the price of gold . The result is the price of the instrument in units of gold . The screen uses the Dow Jones index as an example. In the indicator window, the price of the index in units of gold or the so-called gold Dow Jones. The use of the gold equivalent makes it possible to see more truthful trends. The Indicator has the ability to change gold to any other equivalent. It is enough to change the name of the exchange and the name of the instrument in the options tool and exchange. In addition, in the settings, the second box on top allows you to view the graph in a linear or logarithmic scale. The first box at the top switches the line chart or the CCI =WT indicator to this chart.
-------------------------------------------
Индикатор это инструмент для глобального анализа. По умолчанию используется цена золота. Цена инструмента из основного окна делится на цену золота. В результате получается цена инструмента в единицах золота. На экране для примера используется индекс Доу джонса. В окне индикатора цена индекса в единицах золота или так называемый золотой Доу Джонс. Использование золотого эквивалента дает возможность видеть более правдивые тенденции движения. В Индикаторе есть возможность поменять золото на любой другой эквивалент. Достаточно в опциях инструмент и биржа изменить название биржи и название инструмента. Кроме того, в настройках, второй бокс сверху дает возможность смотреть график в линейном или логарифмическом масштабе. Первый бокс сверу переключает линейный график или индикатор CCI =WT к данному графику.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích

Bình luận

Вот по этой ссылке есть подробный рассказ как пользоваться индикатором. https://youtu.be/EQXQHUDYVvI
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất