RicardoSantos

[RS]Swing Charts V1 Darvas Box V0

2740 lượt xem
252
EXPERIMENTAL:
Darvas Box Indicator.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Add to favorite indicators
//@version=2
study(title='[RS]Swing Charts V1 Darvas Box V0', shorttitle='SCDV', overlay=true)
SHOW_BARCOLOR = input(title='Overwrite Bar Colors?', type=bool, defval=false)
SHOW_ZIGZAG_LVL0 = input(title='Display ZigZag Level 0?', type=bool, defval=true)
SHOW_SWINGCHART_LVL0 = input(title='Display Swing Chart Stops Level 0?', type=bool, defval=false)
SHOW_SWINGSIGNAL_LVL0 = input(title='Display Swing Signals Level 0?', type=bool, defval=false)

f_up_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _return = _previous_high < _current_high and _previous_low < _current_low

f_down_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _return = _previous_high > _current_high and _previous_low > _current_low

f_inside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _return = _previous_high >= _current_high and _previous_low <= _current_low

f_outside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _return = _previous_high <= _current_high and _previous_low >= _current_low

//--
f_swing_high(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _condition_00 = f_up_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1]) and f_down_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_01 = f_outside_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1]) and f_down_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_02 = f_inside_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1]) and f_down_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_03 = f_up_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1]) and f_inside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low) and close[0] < hl2[1]
  _condition_04 = f_outside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low) and close < hl2
  _condition_05 = false
  _return = _condition_00 or _condition_01 or _condition_02 or _condition_03 or _condition_04 or _condition_05

f_swing_low(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)=>
  _condition_00 = f_down_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1])   and f_up_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_01 = f_outside_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1])  and f_up_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_02 = f_inside_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1])  and f_up_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)
  _condition_03 = f_down_bar(_previous_high[1], _current_high[1], _previous_low[1], _current_low[1])   and f_inside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low) and close[0] > hl2[1]
  _condition_04 = f_outside_bar(_previous_high, _current_high, _previous_low, _current_low)        and close > hl2
  _condition_05 = false
  _return = _condition_00 or _condition_01 or _condition_02 or _condition_03 or _condition_04 or _condition_05
//--
f_swingchart(_swings_high, _swings_low)=>
  _trend = na(_trend[1]) ? 1 : _trend[1] > 0 and _swings_low ? -1 : _trend[1] < 0 and _swings_high ? 1 : _trend[1]
  _return = na(_return[1]) ? 0 : change(_trend) > 0 ? nz(_swings_high, high[1]) : change(_trend) < 0 ? nz(_swings_low, low[1]) : _return[1]

swings_high_lvl0 = f_swing_high(high[1], high, low[1], low) ? highest(3) : na
swings_low_lvl0 = f_swing_low(high[1], high, low[1], low) ? lowest(3) : na

swing_chart_lvl0 = f_swingchart(swings_high_lvl0, swings_low_lvl0)
zigzag_lvl0 = change(swing_chart_lvl0) != 0 ? swing_chart_lvl0 : na
zigzag_lvl0_trend = na(zigzag_lvl0_trend[1]) ? 1 : change(swing_chart_lvl0) > 0 ? 1 : change(swing_chart_lvl0) < 0 ? -1 : zigzag_lvl0_trend[1]

plotshape(title='Swing High 0' , series=not SHOW_SWINGSIGNAL_LVL0 ? na : swings_high_lvl0 , style=shape.triangledown , location=location.abovebar, color=red, transp=0, offset=-1)
plotshape(title='Swing Low 0'  , series=not SHOW_SWINGSIGNAL_LVL0 ? na : swings_low_lvl0  , style=shape.triangleup  , location=location.belowbar, color=lime, transp=0, offset=-1)
plot(title='Swing Chart 0'   , series=not SHOW_SWINGCHART_LVL0 ? na : swing_chart_lvl0  , color=change(swing_chart_lvl0) != 0 ? na : black , transp=0, offset=-1)
plot(title='ZigZag 0'      , series=not SHOW_ZIGZAG_LVL0 ? na : zigzag_lvl0      , color=zigzag_lvl0_trend > 0 ? lime : red, transp=0, linewidth=1, offset=-1)

barcolor(title='Up Bar'     , color=not SHOW_BARCOLOR ? na : f_up_bar(high[1], high, low[1], low) ? lime : na    )
barcolor(title='Down Bar'    , color=not SHOW_BARCOLOR ? na : f_down_bar(high[1], high, low[1], low) ? red : na    )
barcolor(title='Inside Bar'   , color=not SHOW_BARCOLOR ? na : f_inside_bar(high[1], high, low[1], low) ? blue : na  )
barcolor(title='Outside Bar'  , color=not SHOW_BARCOLOR ? na : f_outside_bar(high[1], high, low[1], low) ? aqua : na  )

a = valuewhen(change(swing_chart_lvl0)!=0, swing_chart_lvl0, 3)
b = valuewhen(change(swing_chart_lvl0)!=0, swing_chart_lvl0, 2)
c = valuewhen(change(swing_chart_lvl0)!=0, swing_chart_lvl0, 1)
d = valuewhen(change(swing_chart_lvl0)!=0, swing_chart_lvl0, 0)

darvas_upper = d < c and high > c ? max(a, max(b, max(c,d))) : d > c and low < c ? max(a, max(b, max(c,d))) : darvas_upper[1]
darvas_lower = d < c and high > c ? min(a, min(b, min(c,d))) : d > c and low < c ? min(a, min(b, min(c,d))) : darvas_lower[1]

plot(darvas_upper, color=blue, transp=0, linewidth=2)
plot(darvas_lower, color=navy, transp=0, linewidth=4)

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất