JAOptions

ROBOTFIT BINARY NEW

This indicator is an indicator built on the candlestick data.

Every up candle and down candle have to same data with close and open

if you have intresting to this indicator, you can use to this indicator.

Thanks!
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ JAOptions để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

Can I get access pls?
+1 Phản hồi
How can i get access for this indicator?
Phản hồi
can i get access to this indicator kindly
Phản hồi
we have change domain with ibgsoft.com
free bot is here : iqautobot.com
Phản hồi
we have change domain with ibgsoft.com
Phản hồi
fusion011 JAOptions
@JAOptions, hi can i get access to this indicator kindly? thank you
Phản hồi
JAOptions fusion011
@fusion011, yes you can
Phản hồi
Can I have access please?
Phản hồi