rubend18

Scalping Rubik

//Indicador: Scalping Rubik
//Programado por Rubén Darío Jaramillo
//rubend18@hotmail.com
//WhatsApp +593 93 979 6676 - Ecuador
Phát hành các Ghi chú: ///@version=3
///Programmed by Ruben Jaramillo rubend18@hotmail.com
///BUY SIGNAL (blue histogram)if(3 stochasticsupper limit)and(close>upper bollinger band)
Phát hành các Ghi chú: *
Scalping Rubik is a trend detector based on price breaks of three finonacci levels
Phát hành các Ghi chú: *
Scalping Rubik is a trend detector based on price breaks of three finonacci levels
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hola Rubén, alguna guía de como utilizar el indicador ?
Phản hồi