1336 lượt xem
143
HHLL
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Can you share the source code?
+2 Phản hồi
crystoba kifxtrades
@kifxtrades, I second that. The text color is hardcoded and we can't change it. Hard to read on a dark background. Would like to tinker with it a bit... 🙏🏼
+1 Phản hồi
tradekkg kifxtrades
Phản hồi