systemalphatrader

CCI Indicator [SystemAlpha]

This is a CCI indicator enhanced with:

- Show Alert
- Fill on oversold and overbought levels
- Show Regular and Hidden divergence
- Show Divergence Labels
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
List of Scripts: http://bit.ly/SAscriplist

Use the links below or PM us to obtain access to our invite-only indicators.
Discord: https://discord.gg/7UQzSbK
Telegram: https://t.me/systemalphatrader

Bình luận

you make the world a better place, keep it up. thank you.
Phản hồi
Love your work and scripts mate thank you so much for sharing LEGEND
Phản hồi
@IamDobby, glad you like it.
+1 Phản hồi