RicardoSantos

[RS]JR Moving Average System V1.b

update: changes to code, ma's now split over 3 sets fast, medium and slow, removed cloud and sl_lines(no use?), ma's visually display as shapes :p added option to toggle the ma's on/off.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Add to favorite indicators
study(title="[RS]JR Moving Average System V1.b", shorttitle="[RS]JR.MAS.V1b", overlay=true)

// ||---  Median Line.
median = sma(hl2, input(1))
// ||---  Fast MA's
fastmas = input(2)
fastma1 = wma(open, fastmas)
fastma2 = ema(open, fastmas)
// ||---  Medium MA's
mediummas = input(8)
mediumma1 = wma(open, mediummas)
mediumma2 = ema(open, mediummas)
// ||---  Slow MA's
slowmas = input(32)
slowma1 = wma(open, slowmas)
slowma2 = ema(open, slowmas)
// ||---
hidemediumline = input(false)
risingmediumma1 = mediumma1 > mediumma1[1] and mediumma2 > mediumma2[1] ? mediumma1 : na
risingmediumma1color = risingmediumma1 ? green : na
plotshape(hidemediumline ? na : risingmediumma1, style=shape.triangleup, color=risingmediumma1color, location=location.absolute)

fallingmediumma1 = mediumma1 < mediumma1[1] and mediumma2 < mediumma2[1] ? mediumma1 : na
fallingmediumma1color = fallingmediumma1 ? maroon : na
plotshape(hidemediumline ? na : fallingmediumma1, style=shape.triangledown, color=fallingmediumma1color, location=location.absolute)
//---
// ||---
hideslowline = input(false)
risingslowma1 = slowma1 > slowma1[1] and slowma2 > slowma2[1] ? slowma1 : na
risingslowma1color = risingslowma1 ? green : na
plotshape(hideslowline ? na : risingslowma1, style=shape.triangleup, color=risingslowma1color, location=location.absolute)

fallingslowma1 = slowma1 < slowma1[1] and slowma2 < slowma2[1] ? slowma1 : na
fallingslowma1color = fallingslowma1 ? maroon : na
plotshape(hideslowline ? na : fallingslowma1, style=shape.triangledown, color=fallingslowma1color, location=location.absolute)
//---
ma1color= fastma1 > fastma1[1] and fastma2 > fastma2[1] ? green : 
    fastma1 < fastma1[1] and fastma2 < fastma2[1] ? maroon : gray
plot(median, color=black)
//plotshape(fastma1, style=shape.diamond, color=ma1color, location=location.absolute)
//plot(ma2, color=silver)

condition = median >= fastma1 and fastma1 >= fastma2 ? (close >= open ? lime : green) :
    median <= fastma1 and fastma1 <= fastma2 ? (close >= open ? red : maroon) :
    median >= mediumma1 and mediumma1 >= mediumma2 ? (close >= open ? lime : green) :
    median <= mediumma1 and mediumma1 <= mediumma2 ? (close >= open ? red : maroon) :
    (close >= open ? silver : gray)

barcolor(condition)

// ||---  Crossovers
buyx1 = cross(median,fastma1) and median >= median[1] ? true : false
sellx1 = cross(median,fastma1) and median <= median[1] ? true : false
plotshape(buyx1, style=shape.arrowup, color=green, location=location.belowbar)
plotshape(sellx1, style=shape.arrowdown, color=maroon, location=location.abovebar)Bình luận

Well we always have the old one to always test/retest. Also you need to add lines for fast/medium/slow. Can't see what's crossing what with symbols.
+1 Phản hồi
cross for sell/buy?
+1 Phản hồi
RicardoSantos jangseohee
there's crossover+slope change on the median - signal (arrow) + barcolor confirmation + ma's confirmation in current version
+1 Phản hồi
How do we read your code / chart?
+1 Phản hồi
RicardoSantos MuathAlBulbul
its a work in progress...
+1 Phản hồi
crack maestro
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất