j1O9SB

Keltner Channels Oscillator

Keltner Channels Oscillator
Please post ideas/improvements for a v2.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="Keltner Channels Oscillator",shorttitle="KCO",overlay=false,precision=1)
//Inputs
kc_len=input(21,title="Keltner Channel Length")
kc_mult1=input(1,title="Keltner Channel First Multiple")
kc_mult2=input(2,title="Keltner Channel Second Multiple")
kc_src=input(close,title="Keltner Channel Source")
//Keltner Channel
kc_ma=ema(kc_src,kc_len)
kc_rng=ema(tr,kc_len)
kc_oneup=kc_ma+kc_rng*kc_mult1
kc_onedn=kc_ma-kc_rng*kc_mult1
kc_twoup=kc_ma+kc_rng*kc_mult2
kc_twodn=kc_ma-kc_rng*kc_mult2
//Oscillator
kc_lvlclose=(close-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlopen=(open-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlhigh=(high-kc_ma)/kc_rng
kc_lvllow=(low-kc_ma)/kc_rng
kc_lvloneup=(kc_oneup-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlonedn=(kc_onedn-kc_ma)/kc_rng
kc_lvltwoup=(kc_twoup-kc_ma)/kc_rng
kc_lvltwodn=(kc_twodn-kc_ma)/kc_rng
//Color
kc_col=kc_lvlclose>0?green:red
kc_colbar=((kc_lvlclose>kc_lvlonedn)and(kc_lvllow<kc_lvlonedn))?green:((kc_lvlclose<kc_lvloneup)and(kc_lvlhigh>kc_lvloneup))?red:(close>open)?white:black
//Plots
plotbar(kc_lvlopen,kc_lvlhigh,kc_lvllow,kc_lvlclose,color=kc_colbar,editable=true)
plot(kc_lvloneup,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false)
plot(kc_lvlonedn,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false)
plot(kc_lvltwoup,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false)
plot(kc_lvltwodn,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false)

Ý tưởng liên quan


kc_mult3=input(3,title="Keltner Channel Third Multiple") // added by me​
+1 Phản hồi
Thank you ! for the novel way of representing the Keltner Channel and that too as an Oscillator with a slight twist to the calculation.

Thought I am very late to see the Indicator, Just by glancing at this, I started liking it very much. In order to identify extremes, I have added the following third levels

kc_threeup=kc_ma+kc_rng*kc_mult3 // added by me
kc_threedn=kc_ma-kc_rng*kc_mult3 // added by me

kc_lvlthreeup=(kc_threeup-kc_ma)/kc_rng // added by me
kc_lvlthreedn=(kc_threedn-kc_ma)/kc_rng // added by me

plot(kc_lvlthreeup,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false) // added by me
plot(kc_lvlthreedn,color=#C285E6,style=line,linewidth=1,editable=false) // added by me
Phản hồi
Well done
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất