inno14

RSI Stochastic Alignment

RSI Stochastic Alignment input RSI and Stochastic into 1 windows and align them to find bullish and bearish divergence.

A. The Line display in windows:
1. Fast RSI (green line) is RSI (close,3)
2. Slow Rsi (red line) is Linear Regession of Fast RSI with 5 period and offset 0 = linreg( rsi ,5,0)
3. Fast Stochastic (blue line) is %K of Stochastic
4. Slow Stochastic (aqua line) is %D of Stochastic

B. Alignment and Divergence Detect
1. Bearish Divergence:
* Slow RSI at top
* Fast Stochastic at bottom
* Fast RSI over overbought level (default = 70)
* Slow Stochastic under overbought level minus a constant value (Divergence Power value, default this value = 1)
2. Bullish Divergence:
* Fast Stochastic at top
* Slow RSI at bottom
* Fast RSI under oversold level (default = 30)
* Slow Stochastic over oversold level plus a constant value (Divergence Power value, default this value = 1)

C. Script Option
1. RSI value adjustable
2. Stochastic value adjustable
3. Overbought and Oversold Level adjustable
4. Enable/Disable Level line
5. Enable/Disable Divergence Column
6. Enable/Disable Key Bar Colored
Phát hành các Ghi chú: * Pre version: Manual edit value of Line level (in style tab) after adjust Overbought/Oversold Level
* Update version: Line value auto upgrade after adjust Overbought/Oversold Level
* Row in script change: 28,29
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter