Tracha

Ichimoku Cloud ALERT

Hi, this my new script which show you correct Ichimoku signals, when price exit cloud.

SELL SIGNAL:
- red line below blue
- green line below price
- price exit cloud bottom
- price below 3 EMA's!

BUY SIGNAL:
- red line above blue
- green line above price
- price exit cloud upper
- price above 3 EMA's!

You can change ichimoku parameters and input 3 EMA's. If u dont want use any of the EMA's then input 1 into them.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Add to favorite indicators
study(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
EMAno1 = input(21, minval=1)
EMAno2 = input(144, minval=1)
EMAno3 = input(377, minval=1)
displacement = basePeriods

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=red, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=blue, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
    title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
    title="Lead 2")

ema1=ema(close,EMAno1)
ema2=ema(close,EMAno2)
ema3=ema(close,EMAno3)

//sell signals
signal1 = baseLine > conversionLine

signal2 = close <= ema1
signal2a = close <= ema2
signal2b = close <= ema3

bottomcloud=leadLine2[displacement-1]
uppercloud=leadLine1[displacement-1]

signal3 = close<bottomcloud
signal3a = close[1]>bottomcloud[1]
signal3b = bottomcloud<uppercloud

signal4 = close<low[displacement]

plotchar(signal1 and signal2 and signal2a and signal2b and signal3 and signal3a and signal3b and signal4, char='S', color=red, location=location.abovebar)

signal3x = close<uppercloud
signal3ax = close[1]>uppercloud[1]
signal3bx = bottomcloud>uppercloud
plotchar(signal1 and signal2 and signal2a and signal2b and signal3x and signal3ax and signal3bx and signal4, char='S', color=red, location=location.abovebar)/// buy signals
nsignal1 = baseLine < conversionLine

nsignal2 = close >= ema1
nsignal2a = close >= ema2
nsignal2b = close >= ema3

nsignal3 = close>uppercloud
nsignal3a = close[1]<uppercloud[1]
nsignal3b = bottomcloud<uppercloud

nsignal4 = close>high[displacement]

plotchar(nsignal1 and nsignal2 and nsignal2a and nsignal2b and nsignal3 and nsignal3a and signal3b and nsignal4, char='B', color=blue, location=location.belowbar)

nsignal3x = close>uppercloud
nsignal3ax = close[1]<uppercloud[1]
nsignal3bx = bottomcloud<uppercloud

plotchar(nsignal1 and nsignal2 and nsignal2a and nsignal2b and nsignal3x and nsignal3ax and signal3bx and nsignal4, char='B', color=blue, location=location.belowbar)

fill(p1, p2)

Bình luận

Is there anywhere to show me how to set alerts based on this script?
+23 Phản hồi
It looks good and sounds good. But..
Is it non-repainting? ;-)
+4 Phản hồi
hi can you code the auto bot for this ichimoku based strategy ??
Phản hồi
Nice work. Can you code it with the price bar in a different color for buy and sell signals according to your entry and exit rules ?
Phản hồi
TraderR0BERT LudmilaHanania
Ive done something similar to this on my latest script if you'd like to provide comments on how to make it more user-friendly:
+8 Phản hồi
abbasfxtm TraderR0BERT
@TraderR0BERT, hi can you code the auto bot for this ichimoku based strategy ??
+23 Phản hồi
proeck abbasfxtm
@abbasfxtm, So how can I activate this alert?
+13 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất