syaifulhs84

EL Fly Candle (spinning top) by Epulleman

highlight spinning top candle with alerted volume > vol sma 20 and stoch above 50
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

does it repaint?
Phản hồi
syaifulhs84 fondCheetah24445
@fondCheetah24445, yes, it re-color the bar into yellow with "start" symbol on top
Phản hồi