Deep-Peat-Shark

USD Relative Strength Comparison (RSC)

Simple indicator implementing relative strength against the equally weighted basket of major currencies. Perhaps I will coin it the Equally Weighted Index (EWI) and trademark it like ICE did with DXY.

usd = (usdjpy/100 + usdcad + 1/gbpusd + 1/eurusd + usdchf + 1/audusd + 1/nzdusd)/7

DXY is hard to compare against other indices because of it's weightening. Secondly it does not compare against all majors and includes SEK which is not a major currency. Source: Wikipedia.

In this chart it becomes more clear why GU is in an uptrend. From April 25th USD has been consolidating against the basket of majors while GBP has gained in strength against the same basket.

gbp = (gbpusd + gbpjpy/100 + gbpcad + 1/eurgbp + gbpchf + gbpaud + gbpnzd)/7
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?