maktoob1234

BITZIN[5M]

1712 lượt xem
129

by 난익절만해

주의사항!!
타점이 없어져도 상관없이 뜸과 동시에 진입가설정해서 들어가시면 됩니다~!
빗진님 기준으로 그냥하시면 됩니다~~!!!!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

알람설정법이요ㅎㅎ
BUY BUY-EXIT
SELL-SELL-EXIT
얼러트 설정은 어떻게 합니까ㅎㅎ
+9 Phản hồi
안녕하세요ㅎㅎ 사용법 알수있을까요??
+3 Phản hồi
Keep it up, man!
+1 Phản hồi