NomadandTrader

SuperTrend ATR + RSI

SuperTrend ATR + RSI
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//Crée par J.Dow
//SuperTrend ATR, Le type ATR calcule la volatilité à partir de l'Average True Range (ATR), il est idéal pour le FOREX
// Le RSI et idéal pour voir la force d'un mouvement
study(title = "SuperTrend ATR + RSI", shorttitle = "SuperTrend ATR + RSI", overlay = true)

//Mode
Factor=input(title="Super Trend", defval=3, minval=1,maxval = 100)
ATR=input(title="ATR", defval=7, minval=1,maxval = 100)
RSI = input(title="RSI", defval=7, minval=1, maxval = 100)

//Super Trend ATR
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))

TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn

Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TUp: TDown

linecolor = Trend == 1 ? green : red

//RSI
src = close,

ep = 2 * RSI - 1
auc = ema( max( src - src[1], 0 ), ep )
adc = ema( max( src[1] - src, 0 ), ep )
x1 = (RSI - 1) * ( adc * 70 / (100-70) - auc)
ub = iff( x1 >= 0, src + x1, src + x1 * (100-70)/70 )
x2 = (RSI - 1) * ( adc * 30 / (100-30) - auc)
lb = iff( x2 >= 0, src + x2, src + x2 * (100-30)/30 )

//Affichage
plot(avg(ub, lb), color=purple, style = line, linewidth=1, title="RSI")
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR")
Can you add an alert to this indicator so that you can set it on TV where it goes green, a buy alert is indicated and when it goes red, a sell alert is indicated?
+10 Phản hồi
Pls how can I use it ?
+18 Phản hồi
ajmzfx vaicru
@vaicru, vaicru, Hi, where you able to apply it ?
+2 Phản hồi
vaicru ajmzfx
@ajmzfx, boh
+3 Phản hồi
ajmzfx vaicru
@vaicru, ..?? I liked the idea, but just didnt make sense how he made wedges on a dtf.
Phản hồi
ajmzfx ajmzfx
@ajmzfx, well, he did wedges on the other ATR indicator he posted, but still, Im trying to make sense of how to apply it..
+1 Phản hồi
vaicru ajmzfx
@ajmzfx, @ajmzfx, Tradingview admin, scripts have to be published with istruction !
Phản hồi
ajmzfx vaicru
@vaicru, Higher then forecast % !!
Phản hồi
ajmzfx ajmzfx
@ajmzfx, ...sorry, I sent to wrong person
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất