JayRogers

Multi Time Frame MA Duplicates

Description:
 • One stop shop for multiple MA duplicates over different resolutions.
 • A veritable banquet of MA's to choose from.
 • Set up you MA variables, and then plot up to 4 duplicates all using different time frames.
Jan 14
Bình luận: New revision of this script:
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2

study(title="Multi Time Frame MA Duplicates", shorttitle="MTF MA Duplicates", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
//
// Description:
// - One stop shop for multiple MA duplicates over different resolutions.
// - A veritable banquet of MA's to choose from.
// - Set up you MA variables, and then plot up to 4 duplicates all using different time frames.

// - INPUTS START
maType = input(defval="EMA", title="Choose MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA ( case sensitive )", type=string)
maSrc  = input(defval=open, title="MA Source", type=source)
maLen  = input(defval=200, title="MA Period", minval=1)
lsma  = input(defval=0, title="Offset for Least Squares MA", minval=1)
res1  = input(defval="15", title="MA Duplicate 1 Resolution", type=resolution)
res2  = input(defval="30", title="MA Duplicate 2 Resolution", type=resolution)
res3  = input(defval="60", title="MA Duplicate 3 Resolution", type=resolution)
res4  = input(defval="120", title="MA Duplicate 4 Resolution", type=resolution)
// - INPUTS END

// - FUNCTIONS
// Returns chosen MA input calculation, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len, lsma) =>
  v1 = sma(src, len)                         // Simple
  v2 = ema(src, len)                         // Exponential
  v3 = wma(src, len)                         // Weighted
  v4 = vwma(src, len)                         // Volume Weighted
  v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len  // Smoothed
  v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)                     // Double Exponential
  v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)        // Triple Exponential
  v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))  // Hull
  v9 = linreg(src, len, lsma)                     // Least Squares
  type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1
// Return selected resolution series, or use current
reso(exp, use, res) => use ? security(tickerid, res, exp) : exp
// - FUNCTIONS END

// - SERIES VARIABLES
// Basis and deviation
ma1 = reso(variant(maType, maSrc, maLen, lsma), true, res1)
ma2 = reso(variant(maType, maSrc, maLen, lsma), true, res2)
ma3 = reso(variant(maType, maSrc, maLen, lsma), true, res3)
ma4 = reso(variant(maType, maSrc, maLen, lsma), true, res4)
// - SERIES VARIABLES END

// - PLOTTING
// Basis
maPlot1 = plot(ma1, title="MA 1", color=#00FF99, linewidth=1, transp=40)
maPlot2 = plot(ma2, title="MA 2", color=#00FFAA, linewidth=2, transp=40)
maPlot3 = plot(ma3, title="MA 3", color=#00FFBB, linewidth=3, transp=40)
maPlot4 = plot(ma4, title="MA 4", color=#00FFCC, linewidth=4, transp=40)
// - PLOTTING END
Shrinks the screen like a pan cake if the MA is way down below.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất