easycators

Comparison Chart with Relative Volume Gradient Candles

This indicator provides a way to use Relative Volume Gradient Paintbars on an alternate/comparison symbol while still looking at your main charted symbol. For instance, this allows you to plot the ES1! or SPY or QQQ above/below your charted symbol, and see its current Relative Volume signal, and compare that to the your currently-charted individual stock symbol, etc., and while keeping the candles from both symbols all lined up perfectly. It also provides 4 different custom MAs which can be applied to the comparison symbol.

The idea here is that you can potentially use my other indicator, Relative Volume Gradient Paintbars, on the primary symbol to evaluate that chart, while using this particular indicator to quickly analyze the same Relative Volume data on a comparison market symbol such as the SPY or QQQ without having to switch charted symbols. You can also quickly compare price action and location relative to familiar moving averages to quickly gauge relative strength of the stock vs. the market symbol.

To see a full playlist of trades taken using the relative volume indicator on other platforms like Thinkorswim, check out this Youtube playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...

Get the Thinkorswim version here, which includes access to the TradingView versions as add-ons (see instructions or feel free to contact me):
https://easycators.com/relvol

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ easycators để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

If you buy either my full Relative Volume or Relative Strength script sets on the https://easycators.com/relvol website, and reply to the confirmation email with your TradingView username requesting access, I'll add you to the access list.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.