FantasticFox

MACD Divergence MultiTimeFrame [FantasticFox]

This is a MACD divergence on 3 time-frames, 1h, 4h and 1D.
Please insert the indicator into a 1h chart, otherwise change the lengths' inputs.

you will see H1,H2, H3, R1, R2 and R3 in green and maroon colors.
H means hidden divergence, 1 regards to 1h, 2 to 4h, and 3 to 1D. If the color is green, its bullish , and if its maroon the divergence is bearish .

Gray circles on 4h macd is for those traders who want to check the confirmation on Elliott wave changes.

*Thanks to RicardoSantos MACD divergence.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title='MACD Divergence MultiTimeFrame [FantasticFox]', shorttitle='MACD Div MTF')
source = input(close)

f_top_indy(_source)=>_source[4] < _source[2] and _source[3] < _source[2] and _source[2] > _source[1] and _source[2] > _source[0]
f_bot_indy(_source)=>_source[4] > _source[2] and _source[3] > _source[2] and _source[2] < _source[1] and _source[2] < _source[0]
f_indyize(_source)=>f_top_indy(_source) ? 1 : f_bot_indy(_source) ? -1 : 0

fastLength1 = input(12, minval=1), slowLength1=input(26,minval=1)
fastMA1 = ema(source, fastLength1)
slowMA1 = ema(source, slowLength1)
macd1 = fastMA1 - slowMA1 
plot(macd1, color=aqua, linewidth=1)


indy_top1 = f_indyize(macd1) > 0 ? macd1[2] : na
indy_bot1 = f_indyize(macd1) < 0 ? macd1[2] : na

high_prev1 = valuewhen(indy_top1, macd1[2], 1) 
high_price1 = valuewhen(indy_top1, high[2], 1)
low_prev1 = valuewhen(indy_bot1, macd1[2], 1) 
low_price1 = valuewhen(indy_bot1, low[2], 1)

regular_bearish_div1 = indy_top1 and high[2] > high_price1 and macd1[2] < high_prev1
hidden_bearish_div1 = indy_top1 and high[2] < high_price1 and macd1[2] > high_prev1
regular_bullish_div1 = indy_bot1 and low[2] < low_price1 and macd1[2] > low_prev1
hidden_bullish_div1 = indy_bot1 and low[2] > low_price1 and macd1[2] < low_prev1


plotshape(title='+RD', series=regular_bearish_div1 ? macd1[2] : na, text='R1', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HD', series=hidden_bearish_div1 ? macd1[2] : na, text='H1', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RD', series=regular_bullish_div1 ? macd1[2] : na, text='R1', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HD', series=hidden_bullish_div1 ? macd1[2] : na, text='H1', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)

/////// 4h

fastLength2 = input(48, minval=1), slowLength2=input(104,minval=1)
fastMA2 = ema(source, fastLength2)
slowMA2 = ema(source, slowLength2)
macd2 = fastMA2 - slowMA2
plot(macd2, color=aqua, linewidth=1)


indy_top2 = f_indyize(macd2) > 0 ? macd2[2] : na
indy_bot2 = f_indyize(macd2) < 0 ? macd2[2] : na

high_prev2 = valuewhen(indy_top2, macd2[2], 1) 
high_price2 = valuewhen(indy_top2, high[2], 1)
low_prev2 = valuewhen(indy_bot2, macd2[2], 1) 
low_price2 = valuewhen(indy_bot2, low[2], 1)

regular_bearish_div2 = indy_top2 and high[2] > high_price2 and macd2[2] < high_prev2
hidden_bearish_div2 = indy_top2 and high[2] < high_price2 and macd2[2] > high_prev2
regular_bullish_div2 = indy_bot2 and low[2] < low_price2 and macd2[2] > low_prev2
hidden_bullish_div2 = indy_bot2 and low[2] > low_price2 and macd2[2] < low_prev2


plotshape(title='+RD', series=regular_bearish_div2 ? macd2[2] : na, text='R2', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HD', series=hidden_bearish_div2 ? macd2[2] : na, text='H2', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RD', series=regular_bullish_div2 ? macd2[2] : na, text='R2', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HD', series=hidden_bullish_div2 ? macd2[2] : na, text='H2', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)

////////// 1D

fastLength3 = input(288, minval=1), slowLength3=input(624,minval=1)
fastMA3 = ema(source, fastLength3)
slowMA3 = ema(source, slowLength3)
macd3 = fastMA3 - slowMA3
plot(macd3, color=aqua, linewidth=1)


indy_top3 = f_indyize(macd3) > 0 ? macd3[2] : na
indy_bot3 = f_indyize(macd3) < 0 ? macd3[2] : na

high_prev3 = valuewhen(indy_top3, macd3[2], 1) 
high_price3 = valuewhen(indy_top3, high[2], 1)
low_prev3 = valuewhen(indy_bot3, macd3[2], 1) 
low_price3 = valuewhen(indy_bot3, low[2], 1)

regular_bearish_div3 = indy_top3 and high[2] > high_price3 and macd3[2] < high_prev3
hidden_bearish_div3 = indy_top3 and high[2] < high_price3 and macd3[2] > high_prev3
regular_bullish_div3 = indy_bot3 and low[2] < low_price3 and macd3[2] > low_prev3
hidden_bullish_div3 = indy_bot3 and low[2] > low_price3 and macd3[2] < low_prev3


plotshape(title='+RD', series=regular_bearish_div3 ? macd3[2] : na, text='R3', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HD', series=hidden_bearish_div3 ? macd3[2] : na, text='H3', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RD', series=regular_bullish_div3 ? macd3[2] : na, text='R3', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HD', series=hidden_bullish_div3 ? macd3[2] : na, text='H3', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
///////////////

plot(title='H D', series=indy_top2, style=circles, color=regular_bearish_div2 or hidden_bearish_div2 ? maroon : gray, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=indy_bot2, style=circles, color=regular_bullish_div2 or hidden_bullish_div2 ? green : gray, linewidth=3, offset=-2)

Bình luận

Please insert the indicator into a 1h chart, otherwise change the lengths' inputs.

i cant insert it. what lenghts' inputs should i put?

thanks
Phản hồi
thank you sir!
Phản hồi
Thanks for this awesome indicator, can you please explain more regarding "Gray circles on 4h macd is for those traders who want to check the confirmation on Elliott wave changes" ?
Thanks
+9 Phản hồi
how to set an alert? please help.
+11 Phản hồi
Signals are very late...
+6 Phản hồi
You have done wonderful job. Can you please explain where do I change this setting? "lease insert the indicator into a 1h chart, otherwise change the lengths' inputs."
Phản hồi
"Please insert the indicator into a 1h chart, otherwise change the lengths' inputs"
where I change it, please? Which line?
thank you
+6 Phản hồi
VishalDesai Najjar-Nidhal
@Najjar-Nidhal, Did you find? where to change setting to 4h
Phản hồi
Thank you it's good !!
"H means hidden divergence, 1 regards to 1h, 2 to 4h, and 3 to 1D. If the color is green, its bullish , and if its maroon the divergence is bearish ." but also it works at 1,2,5,30 min so what's means there 1,2,3 plz?
Phản hồi
does it repaint? redraw ? does the signals come late ? what are the flaws
+10 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất