zelibobla

Keltner bounce from border. No repaint. V2 (by Zelibobla)

5149 lượt xem
855
5149 2
WARNING: despite of strategy doesn't use future data (not repaints) it doesn't consider broker`s commissions, which can be harmful for real life high frequency trading. Strategy will definitely fail on non-ordinary security behavior. But if new behavior will get stable, tuned params should make strategy profitable again.

This is the second version of this strategy
I've added emergency stop-loss ordering, parametrized trade size and enabled to switch strategy entry mode. Now it looks good on bigger timeframes such as 5min ( ES1! ) on screenshot. You are welcome to bring new ideas to enhance performance.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = close

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")

if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
  strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
  if( crossover(price, bottom) )
    strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
  strategy.close("BUY")

if( 0 != SL )
  strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
  strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
  
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
  strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
  if ( crossunder(price, top) )
    strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
  
  
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
  strategy.close("SELL")
Love the script, friend.

Have you tested performance on currencies?
+1 Phản hồi
Interesting.... it does seem the channel is using an SMA instead of an EMA.... Do you have a copy or link to the trading rules of this?

Thanks! and Nice work!
+4 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất