TheYangGuizi

VWAP Stdev Bands v2 Mod

original script by /u/SandroTurriate/ - I just made some small changes.

Vwap + standard deviation bands. Good for reversal trading among other things. Used intraday.
Very useful when price is ranging.

I added the option to fill the spaces between the deviation lines with color and also the option to add some extra bands. That's about it. Color/length/style etc is customizable.

Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study("VWAP Stdev Bands v2 Mod", overlay=true)
devUp1 = input(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input(1.28, title="Stdev below (1)")

devUp2 = input(2.01, title="Stdev above (2)")
devDn2 = input(2.01, title="Stdev below (2)")

devUp3 = input(2.51, title="Stdev above (3)")
devDn3 = input(2.51, title="Stdev below (3)")

devUp4 = input(3.09, title="Stdev above (4)")
devDn4 = input(3.09, title="Stdev below (4)")

devUp5 = input(4.01, title="Stdev above (5)")
devDn5 = input(4.01, title="Stdev below (5)")

showDv2 = input(true, type=bool, title="Show second group of bands?")
showDv3 = input(true, type=bool, title="Show third group of bands?")
showDv4 = input(false, type=bool, title="Show fourth group of bands?")
showDv5 = input(false, type=bool, title="Show fifth group of bands?")

showPrevVWAP = input(false, type=bool, title="Show previous VWAP close")

start = security(tickerid, "D", time)

newSession = iff(change(start), 1, 0)

vwapsum = iff(newSession, hl2*volume, vwapsum[1]+hl2*volume)
volumesum = iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = iff(newSession, volume*hl2*hl2, v2sum[1]+volume*hl2*hl2)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

A=plot(myvwap,style=circles, title="VWAP", color=black)
U1=plot(myvwap + devUp1 * dev,style=circles, title="VWAP Upper", color=gray)
D1=plot(myvwap - devDn1 * dev, style=circles, title="VWAP Lower", color=gray)

U2=plot(showDv2 ? myvwap + devUp2 * dev : na, color=red, title="VWAP Upper (2)")
D2=plot(showDv2 ? myvwap - devDn2 * dev : na, color=green, title="VWAP Lower (2)")

U3=plot(showDv3 ? myvwap + devUp3 * dev : na, title="VWAP Upper (3)", color=red)
D3=plot(showDv3 ? myvwap - devDn3 * dev : na, title="VWAP Lower (3)", color=green)

U4=plot(showDv4 ? myvwap + devUp4 * dev : na, title="VWAP Upper (4)", color=red)
D4=plot(showDv4 ? myvwap - devDn4 * dev : na, title="VWAP Lower (4)", color=green)

U5=plot(showDv5 ? myvwap + devUp5 * dev : na, title="VWAP Upper (5)", color=red)
D5=plot(showDv5 ? myvwap - devDn5 * dev : na, title="VWAP Lower (5)", color=green)
prevwap = iff(newSession, myvwap[1], prevwap[1])
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=circles, color=close > prevwap ? green : red)


fill(U1, U2, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 1")
fill(D1, D2, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 1")
fill(U2, U3, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 2")
fill(D2, D3, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 2")
fill(U3, U4, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 3")
fill(D3, D4, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 3")
fill(U4, U5, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 4")
fill(D4, D5, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 4")
fill(A, U1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Up")
fill(A, D1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Down")
What is the best settings to use on higher timeframes? Namely W1, D1, H4 and H1?
Phản hồi
Can i use it on 30min candels and seeing the weekly vwap deviations ?
+4 Phản hồi
nice
Phản hồi
hello
can you tell me where i can install/find the rsi at the bottom of this indicator?

thanks
Phản hồi
Interesting... and how I can install/use ?
+6 Phản hồi
Sandro is an excellent coder!
Phản hồi
TheYangGuizi coondawg71
Agreed!
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất