HPotter

3-Bar-Reversal-Pattern Strategy

This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.

That pattern conforms to the following rules:

- It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
- The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
- The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
- Each day must have a nonzero trading range.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/06/2014
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="3-Bar-Reversal-Pattern Strategy", shorttitle="3-Bar-Reversal-Pattern Strategy", overlay = true)
pos =	iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	    iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
DONATE/TIP

BTC: 3FKWwtaYrf5NHZzaCi1fyAfQj7XSgtyCqe
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất