damtriet

Trendline

334 lượt xem
18
Đường xu hướng trendline...
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ damtriet để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

Can I have access
+2 Phản hồi
Hi Can I also have access for this one. Thank you.
+2 Phản hồi
Can I get the access on this trandlines indicator please. ?
Phản hồi
Can I get access please?
Phản hồi
Can I get the access on this trandlines indicator please. ?
Phản hồi
Can I get access please?
Phản hồi
damtriet yunairaalejandra
+2 Phản hồi
Hola, puedes compartirme tus indicadores, gracias.
Phản hồi