JayRogers

MTF Standard Deviation Bands Medley

Description:
 • A veritable banquet of MA basis calculations to choose from.
 • 3 separate sets of bands to tinker with.
 • Optional toggle-able time resolution.
 • Optional breakout shapes with their own separate multiplier.
 • A fart, some love and kisses. ...and I may have dribbled a bit. Sorry.

Go on. Have a tinker. You know you want to.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2

study(title="MTF Standard Deviation Bands Medley", shorttitle="SDBM", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
//
// Description:
// - A veritable banquet of MA basis calculations to choose from.
// - 3 seperate sets of bands to tinker with.
// - Optional breakout shapes with their own seperate multiplier.
// - A fart, some love and kisses. ...and I may have dribbled a bit. Sorry.

// - INPUTS START
useRes = input(defval=false, title="Use Fixed Resolution?")
setRes = input(defval="15", title="Select Resolution", type=resolution)
maType = input(defval="VWMA", title="Basis Calculation: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA ( case sensitive )", type=string)
maSrc  = input(defval=close, title="Source", type=source)
maLen  = input(defval=20, title="Period", minval=1)
maOff  = input(defval=0, title="Offset", minval=0)
multA  = input(defval=2, title="Deviation A", minval=0, step=0.05)
multB  = input(defval=2.5, title="Deviation B", minval=0, step=0.05)
multC  = input(defval=3, title="Deviation C", minval=0, step=0.05)
showB  = input(defval=false, title="Disable Bands B?")
showC  = input(defval=false, title="Disable Bands C?")
multBr = input(defval=3.5, title="Breakout Deviation", minval=0, step=0.05)
highBr = input(defval=high, title="Break Up Source", type=source)
lowBr  = input(defval=low, title="Break Down Source", type=source)
showBr = input(defval=false, title="Enable Breakout Markers?")
lsmaOff = input(defval=4, title="Offset for LSMA", minval=0)
// - INPUTS END

// - FUNCTIONS
// Returns chosen MA input calculation, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len, lsma) =>
  v1 = sma(src, len)                         // Simple
  v2 = ema(src, len)                         // Exponential
  v3 = wma(src, len)                         // Weighted
  v4 = vwma(src, len)                         // Volume Weighted
  v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len  // Smoothed
  v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)                     // Double Exponential
  v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)        // Triple Exponential
  v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))  // Hull
  v9 = linreg(src, len, lsma)                     // Least Squares
  type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1
// Return selected resolution series, or use current
reso(exp, use, res) => use ? security(tickerid, res, exp) : exp
// - FUNCTIONS END

// - SERIES VARIABLES
// Basis and deviation
basis    = reso(variant(maType, maSrc[maOff], maLen, lsmaOff), useRes, setRes)
devA    = multA * reso(stdev(maSrc, maLen), useRes, setRes)
devB    = multB * reso(stdev(maSrc, maLen), useRes, setRes)
devC    = multC * reso(stdev(maSrc, maLen), useRes, setRes)
// Breakouts
devBreak  = multBr * reso(stdev(maSrc, maLen), useRes, setRes)
highBreak  = showBr and highBr >= (basis + devBreak)
lowBreak  = showBr and lowBr <= (basis - devBreak)
// - SERIES VARIABLES END

// - PLOTTING
// Basis
plot(basis, title="basis", color=#999999, linewidth=2, transp=50)
// Upper bands
plot(basis + devA, title="Upper Band A", color=#006666, linewidth=2, transp=50)
plot(showB ? na : (basis + devB), title="Upper Band B", color=#009999, linewidth=2, transp=50)
plot(showC ? na : (basis + devC), title="Upper Band C", color=#00CCCC, linewidth=2, transp=50)
// Lower bands
plot(basis - devA, title="Lower band A", color=#006666, linewidth=2, transp=50)
plot(showB ? na : (basis - devB), title="Lower band B", color=#009999, linewidth=2, transp=50)
plot(showC ? na : (basis - devC), title="Lower band C", color=#00CCCC, linewidth=2, transp=50)
// Breakout shapes
plotshape(highBreak, title="High Break", style=shape.diamond, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=#FF0000, transp=50)
plotshape(lowBreak, title="Low Break", style=shape.diamond, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=#00FF00, transp=50)
// - PLOTTING END
Thanks a lot Jay. I really like these bands. Is there a way to change the color of the top, middle and bottom bands as they change direction?
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất