rtugui

Power Indicator

This indicator can show us when bear or bull are in control of the market.Green histogram means bulls were stronger on that candle. Red histogram means bears were stronger on that candle.
The white line follows the balance of power , so that the trend becomes more apparent. A simple moving average helps visualize the direction of trend with color Green or Red.
The background flashes Green or Red signaling if the Power is related with the direction of the trend.


Note:
- This indicator should not be used as a primarily buy signal. Use this indicator only for analysis. You must use more tools to have confirmation of trend.
- The best signal is when all are in the same color and direction. When there is no color in the background you should take profits or not enter positions.
- Divergences are also possible to read from this indicator. They are a really powerful indication.


If you want this indicator ask in private.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ rtugui để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

pls grant access
+1 Phản hồi
Hi bro, can i access this indicator?
Phản hồi
can i access this indicator? thanks
Phản hồi
Hello Friend! can i access this indicator?
Phản hồi
Can I apply to use this indicator?
Phản hồi
hi bro, can I access this indicator ? Thanks
Phản hồi