guikroth

Range Filter Buy and Sell 5min

Original Version credits to DonovanWall

Actual Version i just set alerts and change the parameters for BTCUSDC 5min Chart.

NO REPAINT.

Wait For Barclose

Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
backtest, she works bad on history, need more filtres
//@version=3

//Original Script > @DonovanWall

// Actual Version > @guikroth

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Range Filter Buy and Sell 5min", overlay=true)

// Source

src = input(defval=close, title="Source")

// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters

per = input(defval=100, minval=1, title="Sampling Period")

// Range Multiplier

mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")

// Smooth Average Range

smoothrng(x, t, m)=>
wper = (t*2) - 1
avrng = ema(abs(x - x), t)
smoothrng = ema(avrng, wper)*m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter

rngfilt(x, r)=>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt) ? ((x - r) < nz(rngfilt) ? nz(rngfilt) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt) ? nz(rngfilt) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction

upward = 0.0
upward := filt > filt ? nz(upward) + 1 : filt < filt ? 0 : nz(upward)
downward = 0.0
downward := filt < filt ? nz(downward) + 1 : filt > filt ? 0 : nz(downward)

// Target Bands

hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// Colors

filtcolor = upward > 0 ? lime : downward > 0 ? red : orange
barcolor = (src > filt) and (src > src) and (upward > 0) ? lime : (src > filt) and (src < src) and (upward > 0) ? green :
(src < filt) and (src < src) and (downward > 0) ? red : (src < filt) and (src > src) and (downward > 0) ? maroon : orange

filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")

// Target

hbandplot = plot(hband, color=aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=fuchsia, transp=100, title="Low Target")

// Fills

fill(hbandplot, filtplot, color=aqua, title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=fuchsia, title="Low Target Range")

// Bar Color

barcolor(barcolor)

// Break Outs

longCond = na
shortCond = na
longCond := ((src > filt) and (src > src) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src) and (upward > 0))
shortCond := ((src < filt) and (src < src) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni
longCondition = longCond and CondIni == -1
shortCondition = shortCond and CondIni == 1

//Alerts

plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = green, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = red, transp = 0)

alertcondition(longCo
Phản hồi
superspekulant superspekulant
@superspekulant,
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")

if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
Phản hồi
Crypto-Joker superspekulant
@superspekulant, why 3x buy and 1x sell? How do the buys distinguish?
Phản hồi
superspekulant Crypto-Joker
@Crypto-Joker, this is a mistake, just use two
Phản hồi
Has anyone found a way to read it effectively and have the least amount of mistakes?
Phản hồi
Very good indicator! Thank you so much for sharing it! Would be great if we could backtest this bad boy! :)
+1 Phản hồi
thx for putting the soucre code public

guys check this strategy it's based on this one but for 15m and is constantly in profit including 0.15 fee.
Phản hồi
Backtested with 0.08% fees, this strategy loses money.
+3 Phản hồi
Hi,
We very much like this Scripts. can you convert the same in python?
+2 Phản hồi
Hi, i´d like to know which values i need to modify for 2H and 4H timeframe, thanks.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất