guikroth

Range Filter Buy and Sell 5min

Original Version credits to DonovanWall

Actual Version i just set alerts and change the parameters for BTCUSDC 5min Chart.

NO REPAINT.

Wait For Barclose

Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích

Bình luận

Backtested with 0.08% fees, this strategy loses money.
+7 Phản hồi
Hello sir.
Can we use this also in 1Day timeframe? It is also accurate?

best regards
+6 Phản hồi
guikroth gjob83
@gjob83, yes, it works the same way
Phản hồi
We need to have heiken ashi candles with this indicator right?
+5 Phản hồi
@thefoob, yes
+1 Phản hồi
Used with a little common sense this is a REALLY good free indicator. Thanks!
+5 Phản hồi
guikroth HugCapital
@HugCapital, Thank You
+1 Phản hồi
Hello,
I past your strategy code in a new Pine, but when I hit Add to graphic I have a message error:

raison: line 29: mismatched input 'wper' expecting 'end of line without line continuation'

I am a bit new, maybe I made something wrong
Any idea?
+3 Phản hồi
@guikroth Here is ur code to backtest it
//@version=3

//Original Script > @DonovanWall

// Actual Version > @guikroth

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Range Filter Buy and Sell 5min", overlay=true)

// Source

src = input(defval=close, title="Source")

// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters

per = input(defval=100, minval=1, title="Sampling Period")

// Range Multiplier

mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")

// Smooth Average Range

smoothrng(x, t, m)=>
wper = (t*2) - 1
avrng = ema(abs(x - x), t)
smoothrng = ema(avrng, wper)*m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter

rngfilt(x, r)=>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt) ? ((x - r) < nz(rngfilt) ? nz(rngfilt) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt) ? nz(rngfilt) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction

upward = 0.0
upward := filt > filt ? nz(upward) + 1 : filt < filt ? 0 : nz(upward)
downward = 0.0
downward := filt < filt ? nz(downward) + 1 : filt > filt ? 0 : nz(downward)

// Target Bands

hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// Colors

filtcolor = upward > 0 ? lime : downward > 0 ? red : orange
barcolor = (src > filt) and (src > src) and (upward > 0) ? lime : (src > filt) and (src < src) and (upward > 0) ? green :
(src < filt) and (src < src) and (downward > 0) ? red : (src < filt) and (src > src) and (downward > 0) ? maroon : orange

filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")

// Target

hbandplot = plot(hband, color=aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=fuchsia, transp=100, title="Low Target")

// Fills

fill(hbandplot, filtplot, color=aqua, title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=fuchsia, title="Low Target Range")

// Bar Color

barcolor(barcolor)

// Break Outs

longCond = na
shortCond = na
longCond := ((src > filt) and (src > src) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src) and (upward > 0))
shortCond := ((src < filt) and (src < src) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni

longCondition = longCond and CondIni == -1
if (longCondition)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")

shortCondition = shortCond and CondIni == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
+3 Phản hồi
dane4 Cryptooyster
@Cryptooyster, I get Add to Chart operation failed, reason: line 29: mismatched input 'wper' expecting 'end of line without line continuation' when trying to run this
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất