inno14

Now_n_Future

Now_n_Future base on Kumo cloud of Ichimoku Kinki Hyo system with detail below:
1. The Now Line
- When price moving above Kumo, color of now line is green.
- When price moving below Kumo, color of now line is red.
- When price moving inside Kumo, color of now line is gray.
- When price go into Kumo, now line appear gray dot.
- When price cross over Kumo, now line appear green dot .
- When price cross under Kumo, now line appear red dot.

2. The Future Line
- When Senkou Span A moving above Senkou Span B, color of future line is green.
- When Senkou Span A moving below Senkou Span B, color of future line is red.
- When Senkou Span A cross over Senkou Span B, future line appear green dot .
- When Senkou Span A cross under Senkou Span B, future line appear red dot.

3. Trading
- When color of both now line and future line is green, consider open Long position or close Short position.
- When color of both now line and future line is red, consider open Short position or close Long position.
Phát hành các Ghi chú: Add the Past Line.
* Base on Chikou Line in Ichimoku Kinko Hyo System, the Past Line was build with rule as below:
- Past Line is green: Chikou Span moving above 3 line: price, tenkan-sen, kijun-sen
- Past Line is gray: Chikou Span moving between 3 line price, tenkan-sen, kijun-sen
- Past Line is red: Chikou Span moving below 3 line: price, tenkan-sen, kijun-sen
Phát hành các Ghi chú: * Add Arrow.
1. Arrow Up appear when all Lines change to green.
2. Arrow Down appear when all Lines change to red.
Phát hành các Ghi chú: * Add Location of Kumo where Arrow appear.
1. Arrow Up location option:
- Green Kumo mean Arrow only apear when price moving above Green Kumo
- Red Kumo mean Arrow only appear when price moving above Red Kumo
- Both mean Arrow not depend on location between price and kumo
- By default Arrow Up opion is Red Kumo
2. Arrow Down location option:
- Green Kumo mean Arrow only apear when price moving below Green Kumo
- Red Kumo mean Arrow only appear when price moving below Red Kumo
- Both mean Arrow not depend on location between price and kumo
- By default Arrow Down opion is Green Kumo
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thanks. How does the Past line inform the Trading?
Phản hồi
inno14 lbrook
@lbrook, When The Past Line change to gray, consider trailing your stoploss, or take care oders opening.
Phản hồi
Thanks for this nice script @inno14 . What parameters should be changed to have a little bit earlier signal ? (by one or two bars, on average, for example).
Phản hồi
inno14 MasBart
@MasBart, I dont think change Ichimoku parameter is a good idea. To get earlier signal you can add oscillator indicator to your chart and find divergence signal. Exam:
- When Future Line is green and Now Line is gray.
- Oscillator indicator (may be RSI, Stochastic, MACD...) have a divergence at bottom with the bottom of price (Higher Low at indicator and Lower Low at Price), you get an early Long signal
Or you can use Price Action patterns.
Phản hồi
MasBart inno14
@inno14, understood, thanks again.
Phản hồi
Nice intuitive way of using ichimoku. Thanks
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter