lix

Lix_JAMES

Uses various trend algos to help indicate market turns
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="Lix_JAMES", shorttitle="Lix_JAMES", overlay=true)
len = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / trur)
sum = plus + minus 
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//EMAs
srcEma1 = close, len1 = input(6, minval=1, title="Fast EMA")
ema1 = ema(srcEma1, len1)
srcEma2 = close, len2 = input(20, minval=1, title="Slow EMA")
ema2 = ema(srcEma2, len2)
//
//
diffEma = (100 * (ema1 - ema2) / ((ema1 + ema2) / 2))
emaSignalBuy = ema1>ema2 ? 1 : 0
//SAR
startSAR = input(0.02)
incrementSAR = input(0.02)
maximumSAR = input(0.2)
//
outSAR = sar(startSAR, incrementSAR, maximumSAR)
//MACD
sourceMCD = close
fastLengthMCD = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLengthMCD=input(9,minval=1)
fastMACD = ema(sourceMCD, fastLengthMCD)
slowMACD = ema(sourceMCD, slowLength)
macd = fastMACD - slowMACD
signal = sma(macd, signalLengthMCD)
hist = macd - signal
//plot(hist, color=red, style=histogram)
//plot(macd, color=blue)
//plot(signal, color=orange)
isSarUp = outSAR < close ? 1 : 0
isMacdUp = signal < macd ? 1 : 0
diff = (100 * (macd - signal) / ((macd + signal) / 2))
act = abs(diff) > 0.01 and abs(diff) < 2 ? diff : 0
c = low - (low/1000000)
signalBuy = (isSarUp > 0 and isMacdUp > 0 and emaSignalBuy > 0 and adx > 20) ? (c) : na
//signalBuy = (isMacdUp > 0 and emaSignalBuy > 0) ? (c) : na
//plot(outSAR)
//plot(signalBuy)
plot(signalBuy, style=circles, color=purple, linewidth = 2)
plot(ema1, color=red)
plot(ema2)
//plot(act, color=yellow)
Nice work !!! Added to my library.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất