j1O9SB

Keltner Channels Oscillator v3

V2 with Bollinger Bands
Planning to make an STO/KCO hybrid and a model strategy for an all-in-one indicator.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="Keltner Channels Oscillator",shorttitle="KCO",overlay=false,precision=1)
//Inputs
bb_ubb=input(false,title="Always Show Bollinger Bands?")
kc_len=input(21,title="Keltner Channel Length")
kc_mult1=input(1,title="Keltner Channel First Multiple")
kc_mult2=input(2,title="Keltner Channel Second Multiple")
kc_src=input(close,title="Keltner Channel Source")
bb_len=input(20,title="Bollinger Bands SMA Length")
bb_src=input(close,title="Bollinger Bands SMA Source")
bb_mult=input(2.0,title="Bollinger Bands StDev Multiplier")
//BB code
bb_lvl=ema(bb_src,bb_len)
bb_dev=bb_mult*stdev(bb_src,bb_len)
bb_lvlup=bb_lvl+bb_dev
bb_lvldn=bb_lvl-bb_dev
//Keltner Channel
kc_ma=ema(kc_src,kc_len)
kc_rng=ema(tr,kc_len)
kc_oneup=kc_ma+kc_rng*kc_mult1
kc_onedn=kc_ma-kc_rng*kc_mult1
kc_twoup=kc_ma+kc_rng*kc_mult2
kc_twodn=kc_ma-kc_rng*kc_mult2
//Oscillator
kc_lvlclose=(close-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlopen=(open-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlhigh=(high-kc_ma)/kc_rng
kc_lvllow=(low-kc_ma)/kc_rng
kc_lvloneup=(kc_oneup-kc_ma)/kc_rng
kc_lvlonedn=(kc_onedn-kc_ma)/kc_rng
kc_lvltwoup=(kc_twoup-kc_ma)/kc_rng
kc_lvltwodn=(kc_twodn-kc_ma)/kc_rng
kc_bblvl=(bb_lvl-kc_ma)/kc_rng
kc_bblvlup=(bb_lvlup-kc_ma)/kc_rng
kc_bblvldn=(bb_lvldn-kc_ma)/kc_rng
//Color
kc_col=kc_lvlclose>0?green:red
kc_colbar=(close>open)?white:black
bb_colup=bb_ubb?black:high>=(bb_lvlup-kc_rng)?black:na
bb_coldn=bb_ubb?white:low<=(bb_lvldn+kc_rng)?white:na
//Plots
plot(kc_bblvlup,style=line,linewidth=2,color=bb_colup,transp=0,title="Upper BB")
plot(kc_bblvldn,style=line,linewidth=2,color=bb_coldn,transp=0,title="Lower BB")
plotbar(kc_lvlopen,kc_lvlhigh,kc_lvllow,kc_lvlclose,color=kc_colbar,editable=true)
hline(0,color=gray,linestyle=solid,editable=false)
hline(2,color=gray,linestyle=solid,editable=false)
hline(1,color=gray,linestyle=solid,editable=false)
hline(-1,color=gray,linestyle=solid,editable=false)
hline(-2,color=gray,linestyle=solid,editable=false)
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất